JUDr. Florián Karabinoš

advokát

JUDr. Florián Karabinoš

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Magister práv (Mgr.) 
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice - Doktor práv (JUDr.)

Skúsenosti a prax:

 • AK JUDr. Miroslava Pavelku, Bratislava - právny asistent (r. 2004 - 2006)
  vypracovanie právnych rozborov a podaní, spracovanie podkladov pre súdne konania, právo obchodných spoločností, rodinné právo, občianske právo, správne právo a pod.                                                                                                       
 • AK JUDr. Miroslava Pavelku, Bratislava - advokátsky koncipient (r. 2006 - 2009)
  občianske súdne konania, vymáhanie pohľadávok, správne právo, občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, korporátna agenda, trestné právo a pod.
 • AK Mgr. Ľubice Chabadovej, Bratislava - advokátsky koncipient (r. 2009 - 2010)
  občianske súdne konania, vymáhanie pohľadávok, ústavné právo, správne právo, občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, korporátna agenda, trestné právo a pod.
 • členstvo v Slovenskej advokátskej komore - advokát (r. 2010)          
 • Advokátska kancelária Chabadová, s.r.o. - spolupracujúci advokát (r. 2010 - 2011)
  občianske súdne konania, vymáhanie pohľadávok, ústavné právo, správne právo, občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, korporátna agenda, trestné právo a pod.
 • AK F Legal, s.r.o. - spolupracujúci advokát (r. 2011)
 • AK Fridrich Paľko s.r.o. - spolupracujúci advokát (r. 2011 – 2015)
  hromadné vymáhanie pohľadávok, obchodné právo, občianske právo, ústavné právo, správne právo, zastupovanie klientov pred súdmi a v nesporových agendách, ochrana ľudských práv, zodpovednosť za škodu a pod.  
 • Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš, Bratislava - partner (od. r. 2010)
  rozsiahla prax a skúsenosti najmä v oblasti sporovej agendy, hromadného vymáhania pohľadávok, občianskeho práva, obchodného práva, ústavného práva, správneho práva, zmluvného práva, rodinného práva, práva obchodných spoločností, trestného práva, ochrany ľudských práv, práva zo zodpovednosti štátu za škodu a pod.
 • aktívna znalosť angličtiny 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

 

 

Mám záujem o právnu radu