Právo duševného vlastníctva

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva:

- právne poradenstvo pri zabezpečení a vynútení ochrany duševného vlastníctva (ochranné známky , patenty, priemyselné vzory atď.)

Mám záujem o právnu radu