Správne právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti správneho práva:

- zastupovanie v konaniach pred správnymi orgánmi (napr. stavebný úrad) a s tým spojená príprava podnetov, návrhov a opravných prostriedkov
- náhrada škody od štátu spôsobená nesprávnym úradným postupom alebo nezákonným rozhodnutím

Mám záujem o právnu radu