JUDr. Jana Karabinošová

advokátka

JUDr. Jana Karabinošová

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - Magister práv (Mgr.) 
 • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice - Doktor práv (JUDr.)

Skúsenosti a prax:

 • AK Zelenay & spol., Bratislava - právny asistent (r. 2005)
  sporová agenda, vymáhanie pohľadávok, obchodné právo, občianske právo, zmluvné právo a pod.
 • AK JUDr. Stanislava Jakubčíka, Bratislava - advokátsky koncipient (r. 2007 - 2009)
  sporová agenda, občianske súdne konania, vymáhanie pohľadávok, správne právo, občianske právo, rodinné právo, dedičské právo, právo nehnuteľností, medzinárodné právo, právne audity, trestné právo, pracovné právo a pod.
 • AK HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava - advokátsky koncipient (r. 2009 - 2010) 
  - zmluvné právo, právo nehnuteľností, obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, korporátna agenda, sporová agenda, právne audity (due diligence) obchodných spoločností, due diligence nehnuteľností a pod.
 • členstvo v Slovenskej advokátskej komore - advokát (r. 2010) 
  - rozsiahla prax a skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, zmluvného práva, práva nehnuteľností, pracovného práva, rodinného práva a pod.
 • AK HMG & PARTNERS, s.r.o., Bratislava - asociovaný partner (r. 2010 - 2016)
  zmluvné právo, právo nehnuteľností, obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, korporátna agenda, sporová agenda, právne audity (due diligence) obchodných spoločností, due diligence nehnuteľností a pod.
 • AK HMG LEGAL, s.r.o., Bratislava - asociovaný partner (od. r. 2016)
 • AK JUDr. Florián Karabinoš, Bratislava - partner (od. r. 2015)
 • aktívna znalosť angličtiny 

 

Podmienky ochrany osobných údajov

Mám záujem o právnu radu