Kontakt - advokáti

JUDr. Florián Karabinoš, advokát

mobil: +421 948 737 037

karabinos@akkarabinos.sk 

 

Fakturačné údaje:

Romanova 4, 851 02 Bratislava

IČO: 42174961

DIČ: 1049358695

IČ DPH: SK1049358695

 

Registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 5158.

 

Právne služby poskytuje v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie vo Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

 

 

JUDr. Jana Karabinošová, advokát a mediátor

mobil: +421 907 639 179

karabinosova@akkarabinos.sk

 

Fakturačné údaje:

Romanova 4, 851 02 Bratislava

IČO: 42181780        

DIČ: 1076055981

Nie je platcom DPH.

 

Registrovaná v Slovenskej advokátskej komore pod č. 5378.

 

Právne služby poskytuje v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie vo Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

 

Advokátska kancelária:

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - Petržalka

(Centrum Technopol, 9. poschodie, č.d. 11 a 12)

 

Do kancelárie sa vstupuje cez recepciu na prízemí budovy Technopolu (časť Business suite).

 

K dispozícii je bezproblémové parkovanie. Prvá hodina parkovania je zdarma, každá ďalšia začatá polhodina je spoplatnená sumou 0,50 €. Úhrada parkovného na recepcii.

 

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu