Kontakt

JUDr. Florián Karabinoš, advokát

mobil: +421 948 737 037

karabinos@akkarabinos.sk

 

Advokátska kancelária:

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - Petržalka

(Technopol, 9. poschodie, č.d. 11)

 

Do kancelárie sa vstupuje cez recepciu.

 

K dispozícii je bezproblémové parkovanie, pričom prvá hodina je zadarmo a každá ďalšia začatá polhodina je spoplatnená sumou 0,50 €.

Fakturačné údaje

Romanova 4, 851 02 Bratislava

IČO: 42174961

DIČ: 1049358695

IČ DPH: SK1049358695

 

 

Registrovaný v Slovenskej advokátskej komore pod č. 5158.

 

Právne služby poskytuje v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie vo Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

 

 

 

 

Mám záujem o právnu radu