Kontakt - mediátor

JUDr. Jana Karabinošová, mediátor

JUDr. Jana Karabinošová je mediátorkou, advokátkou s praxou od r. 2010. Je zapísaná v registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. 2329 a je členkou Asociácie rodinných mediátorov Slovenska. Venuje sa mimosúdnemu riešeniu sporov v občianskoprávnych vzťahoch, rodinnoprávnych vzťahoch, obchodných záväzkových vzťahoch a pracovnoprávnych vzťahoch.

 

mobil: +421 907 639 179

karabinosova@akkarabinos.sk

 

Fakturačné údaje:

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava

IČO: 42 181 780        

DIČ: 1076055981

Nie je platcom DPH.

 

Mediačné služby poskytuje v súlade so zákonom č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Mediačná kancelária:

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava - Petržalka

(Centrum Technopol, 9. poschodie, č.d. 11 a 12)

 

Do kancelárie sa vstupuje cez recepciu na prízemí budovy Technopolu (časť Business suite).

 

K dispozícii je bezproblémové parkovanie. Prvá hodina parkovania je zdarma, každá ďalšia začatá polhodina je spoplatnená sumou 0,50 €. Úhrada parkovného na recepcii.

Mám záujem o právnu radu Mám záujem o mediáciu