Pracovné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti pracovného práva:

- právne poradenstvo vo veciach pracovných zmlúv, a to jednak z pohľadu zamestnávateľa a jednak z pohľadu zamestnanca
- poradenstvo pri skončení pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo dohodou
- právne poradenstvo v pracovnoprávnych sporoch napr. neplatné skončenie pracovného pomeru, alebo pri zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych veciach zo strany zamestnávateľa ako aj zamestnanca

Mám záujem o právnu radu