Trestné právo

Advokátska kancelária - JUDr. Florián Karabinoš v Bratislave poskytuje najmä nasledujúce právne služby a právne poradenstvo v oblasti trestného práva:

- obhajoba obvinených už od prípravného konania, aj v prípadoch povinnej obhajoby , v rámci ktorého dohliadam na zachovanie všetkých práv obvineného ako aj poukazujem na skutočnosti svedčiace o nevine obvineného, resp. na skutočnosti, ktoré vinu obvineného zmierňujú, či môžu spôsobiť uloženie miernejšieho trestu, či trestu alternatívneho k trestu odňatia slobody
- rokovanie s prokuratúrou v rámci konania o dohode o uznaní viny a prijatí trestu
- zastupovanie poškodených v trestnom konaní, uplatňovanie ich práv buď v tzv. adhéznom konaní alebo v samostatnom konaní pred civilným súdom

Mám záujem o právnu radu